projekti partnerid

Projekti kestuseks on 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2020 ja see viiakse läbi nelja partneri poolt. Nendeks on:


Inclusion Europe on üle-Euroopaline intellektipuudega inimesi ja nende lähedasi ühendav organisatsioon.
Meie eesmärgiks on muuta Euroopa selliseks, et

* intellektipuudega inimestel on kõikide teistega samaväärsed õigused igas eluvaldkonnas;
* intellektipuudega inimese vanemad saaks täita ainult seda positsiooni - olla vanem;
* kõik neid puudutavad seadused on arvestanud ka intellektipuudega inimeste ning nende vanematega;


Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit on 1990. aastal loodud vaimupuudega inimesi toetavate organisatsioonide liit. Tugiliit on vajalik vaimupuudega inimestele ja nende vanematele kui sõltumatu info ja teenuste saamise koht ja kanal oma probleemide edastamiseks võimuorganitele.
Plena Inclusión on Hispaania intellektipuudega inimeste organisatsioon. Organisatsioon on üle 50 aasta tegelenud intellektipuudega inimeste ja nende vanemate kaasamisega ühiskonda. Me võitleme õiglasema ja solidaarsema ühiskonna eest. Meie organisatsiooni kuuluvad 17 piirkondlikku liitu ja peaaegu 900 ühingut üle kogu Hispaania.Antwerp Management School on rahvusvaheline ärikool, mis aitab oma klientidel luua jätkusuutlikku väärtust, kujundades talente globaalseteks kodanikeks, omandades otsustusprotsessi ja inimeste juhtimise kunsti. Meie kolm põhiväärtust on:
* Eneseteadlikkus
* Globaalne vaatenurk
* Sotsiaalne vastutustundlikkus.