Siia kirjuta Mis on Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit?

Nagu igal heal lapsel on ka Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidul mitu nime – EVPIT, Tugiliit või lihtsalt Vaimukad.

Tugiliit on 1990. aastal loodud vaimupuudega inimesi toetavate organisatsioonide liit. Tugiliit on vajalik vaimupuudega inimestele ja nende vanematele kui sõltumatu info ja teenuste saamise koht ja kanal oma probleemide edastamiseks võimuorganitele.

Tugiliit esindab Eesti vaimupuudega inimestega tegelevaid organisatsioone ülemaailmsetes ja Euroopa organisatsioonides ning üle-eestilistes organisatsioonides.

 

Kuulume organisatsioonidesse:

Missioon ja eesmärgid

Tugiliidu missioon on parandada vaimupuudega inimeste positsiooni Eesti ühiskonnas. Tugiliidu eesmärgiks on luua ühiskonnale lisaväärtusi – osutades teenuseid, vallates spetsiifilist infot ja olles riigile ja omavalitsusele partneriks teenuste arendamisel.

Riigil on keeruline otsida infot igalt üksikisikult. Võim ei pruugi üksikisikut märgata. Meilt saab infot, kuidas edasi tegutseda, millele loota…

Kui me oleme koos, oleme tugevamad!

Millega Tugiliit tegeleb?

Tugiliidu ülesandeks on:

Tugiliidu koolitus- ja nõustamiskeskus korraldab üle Eesti erinevaid kursusi, seminare ja vabahariduslikke koolitusi.

Tugiliidu päevakeskus pakub erinevaid vaba aja veetmise võimalusi vaimupuudega inimestele ning meil on ka oma raamatukogu.